TERMENI ȘI CONDIȚII

EPICENTERHUB este partenerul Dvs. pentru aspectele de securitate ale organizației, într-o gamă largă de servicii pornind de la elaborarea strategiei, a politicii sau procedurilor necesare și până la conceperea și implementarea unui sistem de management adecvat .
Echipa noastră este dedicată în furnizarea unei valori tangibile prin rezolvarea provocărilor tactice din dezvoltarea şi administrarea soluţiilor de securitate și continuitate în afaceri. Fiecare membru al echipei noastre are cel puţin 10 ani de experienţă dovedită în domeniu, cu o competență de neegalat. Experienţa noastră larg specializată pe domeniul securității și al managementului continuităţii operațiunilor simplifică sarcinile complexe de dinainte, în timpul şi după dezvoltarea programului de continuitate a activităților.

Orice situație neprevăzută (dezastre naturale, defecţiuni tehnologice, erori umane, atacuri informatice etc.) poate avea un impact major și susținut asupra tuturor companiilor și asupra angajaților și infrastructurilor acestora. Într-un mediu competitiv, puține organizații își permit întreruperi costisitoare ale activității.
Continuitatea serviciilor, a operațiunilor și funcționarea neîntreruptă a resurselortehnologice este permanent amenințată de noile tehnologii, de evoluția proceselor șide noile oportunități de afaceri. Odată cu integrarea noilor tehnologii informaţionale înprocesele de prelucrare, transmitere şi stocare a datelor, au apărut o serie de ameninţărişi vulnerabilităţi ale sistemului informaţional.
Printr-o abordare proactivă, bazată pe evaluarea riscurilor, care înglobează controalepreventive, detective şi corective destinate reducerii acestor riscuri,

EPICENTERHUB poateasigura suportul necesar pe tot parcursul procesului de schimbare și implementare a mecanismelor de asigurare a continuității operațiunilor și afacerii Dvs.

EPICENTERHUB lucrează îndeaproape cu ai săi clienţii pentru a adresa problemele de securitate ale fiecărui client, fără a-i întrerupe capacitatea de a derula operaţiunile curente. Serviciile EPICENTERHUB nu sunt limitate doar la identificarea şi recomandarea unor contramăsuri eficiente, precum reabilitarea vulnerabilităţilor existente din securitate. Mai degrabă, compania este dedicată în a-şi ajuta clienţii să dezvolte şi să menţină o infrastructură integrată de securitate, care poate preveni şi minimaliza efectul viitoarelor breşe de securitate.